مدیرعامل آب و فاضلاب گلستان:

استفاده مجدد از پساب نقش زیادی در صرفه جویی آب دارد

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان با بیان اینکه یکی از روش‌های کاهش مصرف آب در صنعت، استفاده مجدد از پساب است، گفت: گلستان ظرفیت واگذاری ۲۱ میلیون لیتر پساب به صنایع را دارد.

به گزارش ساجد خبر، ایرج حیدریان اظهارکرد: گلستان از جمله استان‌هایی است این ظرفیت در آن وجود دارد تا بتواند در حوزه تامین آب صنعت از پساب تولیدی استفاده کند و این امر در کاهش مصرف آب شرب در استان کمک ویژه ای خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان با بیان اینکه یکی از روش‌های کاهش مصرف آب در صنعت، استفاده مجدد از پساب است، افزود: استفاده مجدد از آب در صنعت، پتانسیل کاهش هزینه‌های تامین آب را داشته و فشار را از روی منابع آب برمی دارد.

حیدریان عنوان کرد: گلستان ۲۱ میلیون لیتر فاضلاب ظرفیت واگذاری پساب به صنایع را دارد.

وی با تأکید بر اینکه شرکت آب و فاضلاب برای استفاده از همه ظرفیت‌ها برای تامین نیاز آبی مردم در تلاش است، ادامه داد: استفاده از ظرفیت مشارکت خیران آبرسان، مشارکت قرارگاه خاتم، (جهاد آبرسانی روستاهای محروم) و اعتبارات مصوب حوزه وزارتی از جمله ظرفیت‌هایی است که در این زمینه استفاده خواهد شد.

وی گفت: با هدف تامین نیاز آبی مردم برخی از پروژه‌ها با قید ویژه و اضطراری پیش بینی شده است که باید تا پایان دولت سیزدهم به سرانجام برسد.