عضو هیئت مدیره انجمن سیب زمینی کاران گلستان:

بهم خوردن تعادل کشت با هجوم سیب زمینی کاران غیر بومی به گلستان

عضو هیئت مدیره انجمن سیب زمینی کاران گلستان گفت: هجوم بی رویه سیب زمینی کاران غیربومی به گلستان تعادل کشت را به هم زده و اقتصاد کشاورزان گلستانی را تهدید می کند.

به گزارش ساجد خبر، محمدرضا مقصودلو اظهار کرد: چند سالی است که به دلیل کاهش منابع آب در استان‌های دیگر کشاورزان زیادی از شهرهای اصفهان، اردبیل، همدان به استان گلستان سرازیر می‌شوند و با اجاره کردن اراضی کشاورزی منطقه، اقدام به کشت سیب زمینی در استان گلستان می‌کنند.

عضو هیئت مدیره انجمن سیب زمینی کاران استان گلستان افزود: تا امروز بیش از هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی استان گلستان به وسیله کشاورزان خارج از استان اجاره و زیر کشت سیب زمینی رفته است و این کشت بی رویه توسط کشاورزان غیربومی تعادل کشت در استان را بر هم زده و در نهایت خسارت سنگینی را به کشاورزان استان وارد می‌کند.

وی ادامه داد: کشاورزان استان‌های اردبیل، همدان و اصفهان بذر رایگان و ادوات کشاورزی در اختیار دارند و کشت در استان ما برای آنها توجیه اقتصادی خوبی دارد.

بازرس اتحادیه سیب زمینی کشور ادامه داد: کشاورزان غیربومی اراضی کشاورزی استان را با قیمت بالایی اجاره می‌کنند، از طرفی تجهیزات کشاورزی با خود به همراه دارند و هیچ نهاده‌ای از جهاد کشاورزی تقاضا نمی‌کنند بنابراین هیچ اهرم فشاری برای جلوگیری از ورود آنها به استان نداریم.

مقصودلو بیان کرد: الگوی کشت استان گلستان چهار هزار و ۵۰۰ هکتار است و تجربه نشان داده هر زمان بیش از این مقدار سیب زمینی در استان کشت شده با مازاد مصرف بازار و ضرر و زیان به کشاورز و هدررفت محصول در استان مواجه شده‌ایم.

وی گفت: متأسفانه طمع کشاورزان غیربومی برای کسب منفعت بیشتر سرمایه کشاورز گلستانی را تهدید می‌کند و بیم آن می‌رود که همانند سال‌های گذشته کشاورزان گلستانی سیب زمینی خود را که با هزینه گزاف کشت کرده‌اند، در زمین رها کرده و یا محصول آنها سر از آخور دام‌هایشان درآورد.