مدیرکل صمت گلستان:

نظارت هیات کارشناسی بر صدور مجوز برداشت شن و ماسه گلستان

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان گفت: در ذیل شورای معادن گلستان، یک هیئت کارشناسی تشکیل خواهد شد که بر روند صدور مجوز نظارت ویژه دارد.

به گزارش ساجد خبر، درویشعلی حسن زاده اظهارکرد: شن و ماسه یکی از مصالحی است که در پروژه‌های عمرانی و ساختمانی مورد نیاز است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان تأکید کرد: اما برای استحصال آن باید تمام الزامات رعایت شده تا منابع طبیعی و اراضی کشاورزی آسیب نبیند.

وی بیان کرد: به دلیل اهمیت این مساله، در ذیل شورای معادن استان، یک هیئت کارشناسی تشکیل خواهد شد که بر روند صدور مجوز نظارت ویژه دارد.

حسن زاده ادامه داد: موضوع دیگر، برداشت معادن شن و ماسه بدون مجوز است که مقرر شد که تیم‌های نظارتی به مستمر آن را پایش و اقدامات قانونی را برابر قوانین انجام دهند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان گفت: همچنین معادنی که اضافه برداشت داشته و بیش از حد مجوز برداشت کردند، اقدام قانونی برای آن انجام شود.

وی بیان کرد: همچنین برای جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز باید دستگاه‌های متولی که مورد استعلام قرار گیرد، در پاسخ به استعلام‌های تسریع کنند تا صدور مجوز هم در چارچوب قوانین و مقررات و به درستی و در اسرع وقت انجام شود.