مدیرکل امور روستایی گلستان خبرداد؛

۷۵۰میلیاردریال مالیات ارزش افزوده به دهیاریهای گلستان پرداخت شد

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری گلستان گفت: میزان واریزی اعتبارات دهیاری ها از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده در هشت ماهه نخست امسال به بیش از ۷۵۰ میلیارد ریال رسیده است.

به گزارش ساجد خبر، سید کمال محب حسینی اظهارکرد: طی هشت ماهه نخست امسال بیش از ۷۵۰ میلیارد ریال از محل مالیات بر ارزش افزوده به حساب دهیاری های استان گلستان واریز شده است.

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری گلستان افزود: دهیاران باید مبالغ فوق الذکر را در چارچوب آیین نامه مالی دهیاری ها، بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ و بودجه مصوب با رعایت ضوابط و مقررات قانونی هزینه کنند.

گفتنی است در سال گذشته هزار و ۵۱۰ میلیارد ریال از محل وصول مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها و دهیاری‌های گلستان کمک نقدی شد.

استان گلستان دارای هزار و ۵۲ روستا و نقطه جمعیتی بوده که از این تعداد ۹۳۵ روستای بالای ۲۰ خانوار است.

سند پیشرفت و توسعه ۱۱۰ روستای گلستان بر مبنا روستا و مردم محوری تدوین شده و به عنوان یک الگو و مدل موفق در سطح کشور مطرح است.