مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان:

فرصت مطلوب سرمایه گذاری با واگذاری پارک‌های جنگلی به شهرداری

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: تمام ملاحضاتی که باید در اداره پارک‌های جنگلی مد نظر قرار بگیرد در قالب کتابچه طرح پیش‌بینی شده و از منظر قانونی دارای جایگاه بالایی است و فرصتی مطلوب برای شهرداری محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، حمید سلامتی با بیان این مطلب اظهار کرد: از سال ۱۳۹۲ تاکنون پارک‌های جنگلی النگدره و ناهارخوران گرگان در قالب قراردادهای کوتاه مدت بین این اداره و مجموعه مدیریت شهری در اختیار شهرداری گرگان قرار می‌گرفت اما بر اساس سیاست کلان سازمان جنگل‌ها و مراتع، استمرار این رویه در قابل قرارداد کوتاه مدت میسر نیست.

وی افزود : هر چند بر مبنای قانون، امکان واگذاری این عرصه‌های جنگلی به شهرداری در قالب ترک تشریفات اداری وجود دارد اما استمرار رویه فعلی نه به مصلحت جنگل خواهد بود و نه برای مدیران شهری فرصت و پتانسیلی ایجاد می کند.

سلامتی افزود : با توجه به اینکه مجموعه مدیریت شهری گرگان برنامه‌های متعددی در حوزه گردشگری طبیعی مانند احداث زیپ‌لاین و یا تله‌کابین برای ناهار خوران و النگدره پیش بینی کرده است این قرارداد می‌تواند ضمانتی مطلوب برای متقاضیان سرمایه‌گذاری در این مناطق تلقی شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر اداره کل منابع طبیعی گلستان از ۴۵۰ هزار هکتار عرصه جنگلی استان حفاظت می‌کند و مشکلی برای نگهداری از ناهارخوران و النگدره ندارد و ارایه این قرارداد فقط در راستای کمک به مجموعه مدیریت شهری انجام می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان بیان کرد: با امضای این قرارداد، فرصت اجرای پروژه‌های گردشگری مانند تله‌کابین و زیپ‌لاین مهیا شده و سرمایه‌گذاران با آرامش خیال بیشتر وارد این بخش می‌شوند.