رئیس کل دادگستری گلستان خبرداد؛

پلمب ۱۰ موسسه حقوقی غیرمجاز در گرگان

رئیس کل دادگستری گلستان گاز پلمب ۱۰ موسسه غیرمجاز حقوقی در گرگان خبرداد.

به گزارش ساجد خبر، حیدر آسیابی اظهارکرد: ۱۰ موسسه حقوقی غیرمجاز و بدون مجوز در گرگان پلمب شد.

رئیس کل دادگستری گلستان توضیح داد که این موسسه ها بدون داشتن تخصص و مجوز، مشاوره های حقوقی به مراجعان می دادند و پول های هنگفت می گرفتند.

آسیابی افزود: حفاظت و اطلاعات دادگستری استان برای شناسایی و برخورد با موسسه های حقوقی غیرمجاز، طرح پایش این موسسه ها را در دستور کار دارد و این ۱۰ موسسه هم در قالب همین طرح شناسایی و پلمب شد.

وی گفت: در برخی از این موسسه های حقوقی غیرمجاز پلمب شده، با وعده حل تضمینی و ارائه مشاوره های اشتباه، از مراجعان تا ۱۰۰ میلیون تومان هم پول اخذ شده و برخی از این موسسه ها هم به محل تردد کارچاق کن ها تبدیل شده بودند.

رئیس کل دادگستری گلستان از مردم خواست خدمات حقوقی خود را از وکلا و یا موسسه های حقوقی دارای مجوز دریافت کرده و افرادی که قربانی این موسسه ها هم هستند می توانند برای طرح شکایت یا گزارش به دفاتر حفاظت و اطلاعات دادگستری ها و دادسراهای استان مراجعه کنند.