رییس دانشگاه منابع طبیعی و علوم کشاورزی گلستان:

نقش تحقیقات علمی ساز و کار مؤثر و تعیین کننده توسعه ملی است

رییس دانشگاه منابع طبیعی و علوم کشاورزی گلستان هم گفت: نقش تحقیقات علمی ساز و کار مؤثر و تعیین کننده توسعه ملی است.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر،شعبان شنایی اظهار کرد: کشورهای توسعه‌یافته و یا در حال توسعه برای پایه‌گذاری بنیان‌های توسعه، علم و فناوری را محور فعالیت‌های خود قرار داده و بودجه کلانی را به فعالیت تحقیقاتی اختصاص می‌دهند.

رییس دانشگاه منابع طبیعی و علوم کشاورزی گلستان ادامه داد: باید اندیشمندان و دانشگاهیان را ترغیب به تولید بیشتر علم کنیم که ترویج فرهنگ پژوهش یکی از راه‌های رسیدن به این هدف است.

شنایی گفت: کاستی اصلی کاهش انگیزه برای انجام پژوهش در ایران، فراهم‌نبودن بستر تجاری‌سازی پژوهش‌ها است که باعث شده از میل به انجام تحقیقات جدید کاسته شود.

وی بیان کرد: عرضه نتایج و عملکرد مطالعاتی دانشگاه‌ها برای فراهم‌شدن امکان تجاری‌سازی پژوهش‌ها، رسالت برخی دستگاه‌های اجرایی است که لازمه آن افزایش توجه مدیران به موضوع مهم پژوهش و تحقیق است.