مدیرعامل شرکت گاز گلستان:

رکورد مصرف گاز در گلستان شکسته شد

مدیرعامل شرکت گاز گلستان گفت: رکورد مصرف گاز طبیعی گلستان در فصل پاییز با مصرف بیش از ۱۷ میلیون مترمکعب شکسته شد.

به گزارش ساجد خبر، علی طالبی اظهار کرد: به دلیل برودت هوا در ۲۴ ساعت گذشته مصرف گاز مشترکان گلستانی از ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار متر مکعب گاز گذشت و این یک زنگ خطر برای تأمین گاز و پایداری جریان گاز برای مشترکان است.

مدیرعامل شرکت گاز گلستان از مشترکان گلستانی در خواست کرد، برای بهره‌مندی همه مشترکان، در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند و حد مصرف تعیین شده برای خانوارها را با با ایجاد دمای آسایش و استفاده حداقلی از مصرف گاز را رعایت کنند.

وی بیان کرد: مشترکان از وسایل گازسوز استاندارد با راندمان مناسب استفاده کنند و با رعایت مواردی مانند پوشیدن لباس زمستانی، استفاده از پرده ضخیم، بستن درز در و پنجره‌ها در مصرف گاز صرفه جویی داشته باشند.

طالبی افزود: در حال حاضر مشکل تأمین گاز در گلستان نداریم ولی این به معنای آن نیست که بیش از حدی که برای مشترکان تعیین شده، مصرف کنیم.

مدیرعامل شرکت گاز گلستان ادامه داد: متأسفانه در ۲۴ ساعت گذشته مصرف گاز بسیاری از هم استانی‌های ما بیش از میزان تعیین شده بود که باید همه شهروندان الگوی مصرف را رعایت کنند و حداکثر صرفه‌جویی را در مصرف گاز داشته باشند.