رئیس شورای اسلامی شهر گرگان:

آغاز پیگیری مجدد برای دریافت مجوز و پرواز بالن بر فراز آسمان گرگان

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان از آغاز پیگیری مجدد برای دریافت مجوز و پرواز بالن بر فراز آسمان گرگان خبر داد.

به گزارش ساجد خبر، ناصر گرزین اظهار کرد: شهرداری در همان سال با یک سرمایه گذار برای خرید بالن قرارداد بسته بود و این خرید هم انجام شد اما سرمایه گذار نتوانست استانداردهای لازم را برای پرواز بالن، از سازمان هواپیمایی کشور دریافت کند.

گرزین، شیوع بیماری کرونا را دلیل پیگیری نکردن این موضوع از سمت شهرداری و شورای شهر عنوان کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان از آغاز پیگیری مجدد برای دریافت مجوز و پرواز بالن بر فراز آسمان گرگان خبر داد.

وی در رابطه با آبنمای ماتریسی واقع در پارک شهر گرگان هم گفت: آبنمای ماتریسی دچار ایراد فنی شده بود که در حال حاضر همه نواقص آن برطرف شده و آماده راه اندازی است.

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان با بیان اینکه این طرح در یکی از مناسبت های پیش رو، مجدد راه اندازی خواهد شد، ادامه داد: بوی نامطبوع آبنما رفع شده و آب بازی کودکان در این آبنما هیچ مشکلی را ایجاد نخواهد کرد اما برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی اطراف آبنمای ماتریسی حصارکشی شده است.

گفتنی است آبنمای ماتریسی در خرداد ماه ۹۸ افتتاح شده و در مقطعی، بوی نامطبوعی از آن استشمام می شد و اکنون حدود سه سال بوده که بلااستفاده مانده است.