سخنگوی شورای شهر گرگان:

قرارداد واگذاری «النگدره» و «ناهارخوران» به ضرر شهرداری است

سخنگوی شورای اسلامی شهر گرگان گفت: قرارداد منابع طبیعی گلستان در خصوص واگذاری مدیریت «النگدره» و «ناهارخوران» به ضرر شهرداری گرگان است.

به گزارش ساجد خبر، زهرا نورا شامگاه یکشنبه در خصوص قرارداد مدیریت پارک جنگلی ناهارخوران و النگدره اظهار کرد: باید نسبت به جزئیات قرارداد ۱۵ ساله با منابع طبیعی توجه بیشتری داشته باشیم.

سخنگوی شورای اسلامی شهر گرگان با تاکید به اینکه نباید به راحتی با اصل قرارداد موافقت کرد، گفت: در این قرارداد آمده است که از ۳۴۰ هکتار عرصه جنگلی، شهرداری تنها می تواند از ۶۳ هکتار بهره برداری کند اما در همه عرصه ها هر اتفاقی بیفتد مسئول شهردرای است.

نورا گفت: در متن این قرارداد برای هر کدام از اعضای کمیسیون پنج نفره متشکل از معاونت امور جنگل، معاون حفاظت امور اراضی، رئیس اداره حقوقی و ناظر طرح و رئیس اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان، یک حق رای در نظر گرفته شده اما نماینده تام الاختیار شهرداری و رئیس شورای شهر حق رای ندارد.

وی تاکید کرد: این قرارداد یک طرفه و به ضرر شهرداری است زیرا شهرداری باید مخاطرات زیادی را تحمل کند و این موضوع به صلاح شهر و شهروندان نیست.