عضو شورای شهر گرگان خبرداد؛

اختلاف حقوق ۸ برابری بین کارکنان شهرداری گرگان

 عضو شورای اسلامی شهر گرگان با اشاره به تنوع شیوه محاسبه حقوق و دستمزد در شهرداری گرگان، گفت: هم اکنون شاهد اختلاف حقوق هشت برابری پرداختی به کارکنان مختلف مجموعه شهری هستیم.

به گزارش ساجد خبر، حجت مقسم اظهار کرد: در حال حاضر کارکنان شهرداری گرگان در هفت قالب مختلف در این نهاد مشغول به خدمت هستند و رویه مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.

عضو شورای اسلامی شهر گرگان افزود: برخی از کارکنان شهرداری تا هشت برابر کارکنان شرکتی و روزمزد حقوق دریافت می کنند که یک اجحاف بزرگ بوده و باید در این امر بازنگری و اصلاح شود.

وی به ضرورت ساماندهی پرداختی ها و حقوق به کارکنان شهرداری گرگان اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر بخش زیادی از ۵۶۰ پاکبان گرگانی از دریافتی خود ناراضی هستند که این موضوع باید بازنگری و اصلاح شود.

مقسم گفت: دستور شهردار برای حل مشکل تبدیل وضعت کارکنان کارکنان ایثارگر و خانواده های شهدا امری قابل تقدیر بوده و انتظار است در خصوص اختلاف حقوق هم یک اقدام انقلابی انجام شود.

عضو شورای اسلامی شهر گرگان بیان کرد: خوشبختانه در چند ماه اخیر فعالیت شهردار جدید گرگان شاهد اقدامات فرهنگی و اجتماعی درخور و قابل توجهی بودیم که بیان گر آن است که شهرداری صرفاً یک نهاد خدمت رسان و عمرانی محض نیست.