معاون فنی و شهرسازی شهرداری گرگان:

ایجاد پارک مسافر در دستور کار/تقویت بهبود ساخت و سازها اولویت شهرداری گرگان

معاون فنی و شهرسازی شهرداری گرگان گفت: با هماهنگی و رایزنی با منابع طبیعی و سایر دستگاه ها در برخی مناطق پارک مسافر به منظور بهره مندی از ایجاد مکان امن برای مسافران با امکانات اقامتی در این محیط در دستور کار قرار گرفته است که این مهم نیز از تاکیدات شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر می باشد.

به گزارش ساجد خبر، شهرام شاکری اظهار کرد: براساس برنامه ریزی صورت گرفته، مکان پارک مسافر در مسیری که بیشترین تردد مسافران یعنی مسیر تردد شرقی و غربی شهر بخصوص در ورودی های غربی و شرقی شهر را شامل می شود که مدنظر قرار داده است.

وی افزود: معاونت فنی و شهرسازی شهرداری با هدف رعایت اصول شهری و حفظ حرمت های شهرسازی در راستای بهبود ساخت و ساز از لحاظ کمی و کیفی با رعایت حقوق شهروندان و جامع انبوه سازان، اقداماتی انجام می دهد که در بخش مسکن معماری،شهرسازی و سیمای شهری تاثیرگذار باشد.

شاکری افزود: با توجه به اهداف فوق، سعی داریم با ارتباط با مراجع قانونی و تاثیرگذار همچون شورای شهر گرگان، استانداری، اداره کل راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی، جامعه انبوه سازان، جهادکشاورزی و منابع طبیعی و سایر دستگاه های اداری در راستای تقویت بهبود ساخت و ساز از لحاظ کمی و کیفی و اصول شهرسازی گام های موثری برداریم.

وی عنوان کرد: معاونت شهرسازی به عنوان اتاق فکر شهرداری، به مدیریت جامع شهری در بحث شبکه معابر، کاربری ها، ساخت و ساز ها و اجرای طرح جامع و تفضیلی با رعایت سرانه های عمومی و خدماتی می پردازد.

شاکری به اهداف دیگر معاونت فنی و شهرسازی اشاره و تصریح کرد: موضوعاتی همچون شهر دوستدار کودک، افزایش سطح و سطوح سرانه های عمومی، تهیه اطلس محلات، تعریف شهرداری بافت قدیم، پیگیری و توجه به امورات سیما منظر شهری، جداره سازی و پیاده روسازی به خصوص در بافت قدیم از اهم برنامه های در دست اقدام این معاونت در سالجاری است.

معاون فنی و شهرسازی شهرداری گرگان همچنین از اهمیت موضوع بازگشایی معابر مثل کوی طبیعت و سایر نقاط شهر و ایجاد پارک سوار (ایستگاه اتوبوس) در سطح شهر با مشارکت و هماهنگی حوزه املاک در سالجاری سخن گفت.