معاون جهاد کشاورزی گلستان خبرداد:

عدم استقبال کشاورزان گلستانی از کشت قراردادی گندم

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان گفت: سامانه ثبت نام کشاورزان برای کشت قراردادی با سطح سواد اغلب کشاورزان گلستان فاصله دارد و کار را برای کشاورزان سخت کرده است.

به گزارش ساجد خبر، محمدرضا عباسی اظهار کرد: سال گذشته ۲۷ هزار هکتار کشت قراردادی گندم در گلستان انجام شد و طی آن کودهای پایه ازته، فسفاته و پتاسه در اختیار کشاورزان قرار گرفت.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گلستان افزود: در مزارعی که سال گذشته کشت قراردادی گندم انجام شد و کشاورزان به موقع کودها را دریافت کردند ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش عملکرد در واحد سطح داشتیم.

وی بیان کرد: در زمان کاشت اکثر کشاورزان مشکل نقدینگی دارند به همین دلیل استفاده از کود را به تأخیر می‌اندازند لذا عملکرد تولید گندم در مزارع آنها کاهش می‌یابد.

عباسی با تاکید اینکه کود فسفر و پتاسه باید همزمان به بذر در زمین استفاده شود، گفت: کود فسفر و پتاسه گیاه را در مقابل تنش‌های سرما، خشکی، آفات و بیمارها مقاوم می‌کند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: از اول آذرماه کشت قراردادی گندم در گلستان ابلاغ شده ولی سامانه بارگذاری کشاورزان برای کشت قرار دادی دچار مشکل شده است.

وی ادامه داد: سامانه ثبت نام کشاورزان برای کشت قراردادی با سطح سواد اغلب کشاورزان فاصله دارد و کار را برای کشاورزان سخت کرده است.

عباسی ادامه داد: کشاورزان پس از ثبت نام در سامانه باید به بانک عامل مراجعه کنند و در زمان مراجعه به بانک باید بدهی معوقه نداشته و ضامن آنها هم بدهی معوقه نداشته باشد.

وی ادامه داد: مراجعه به بانک سال‌های گذشته وجود نداشت و امسال اضافه شده که با توجه به وضعیت کشاورزان این شرایط برای آنها ایجاد مشکل کرده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: سطح ابلاغی کشت قراردادی گندم امسال در گلستان ۱۴۰ هزار هکتار است اما به توجه به سامانه جدید تعریف شده و سختی ثبت نام پیش بینی ما آن است که تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد سطح ابلاغی زیر کشت گندم برود زیرا فقط برای کشاورزان با سطح سواد بالاتر می‌توانند به راحتی از آن استفاده کنند.

عباسی گفت: کشاورزان باید دارای گوشی‌های اندروید بوده و سیم کارت به نام خودشان باشد و پس از وارد شدن به سامانه و تأیید ثبت نام با رمز ارسالی به اداره غله مراجعه کنند و بعد از انجام مراحل کار در اداره غله به نزدیک‌ترین شعبه مراجعه کرده و در مرحله آخر ضامن واجد الشرایط را معرفی کند.

وی عنوان کرد: در کشت قراردادی ۵۰ درصد هزینه بیمه و ۵۰ درصد هزینه کودهای فسفر و پتاسه به کشاورزان پرداخت و در زمان برداشت محصول از آنها پس گرفته می‌شود که این مبلغ به ازای هر هکتار تا سقف سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.