معاون استاندار گلستان:

شناورسازی ساعات ادارات گرگان در شورای ترافیک گلستان مصوب شد

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان با اشاره به ضرورت چاره اندیشی برای کاهش ترافیک در شهر گرگان، گفت: شناورسازی ساعات ادارات گرگان در شورای ترافیک گلستان مصوب شد.

به گزارش ساجد خبر، سید مهدی مهیایی  در حاشیه شورای ترافیک گلستان اظهار کرد: با هدف کاهش ترافیک شهر گرگان مقرر شد تا ساعات آغاز به کار ادارات تغییر کند و با شناورسازی ساعات حضور کارکنان دولت، همزمانی با شروع مدارس و ادارت حذف شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار افزود: ممنوعیت تردد خودروهای سنگین و میکسرهای بتن در شهر گرگان از دیگر مصوبات شورای ترافیک در گلستان بود.

وی ادامه داد: شناورسازی ساعات اداری و ممنوعیت تردد خودروهای سنگین می‌تواند بخشی از ترافیک گرگان را کاهش دهد.

گفتنی است در دو ماهه و پس از بازگشایی مدارس ترافیک خودرو در سطح خیابان‌های شهر گرگان به شکل چشمگیری افزایش یافته و این امر موجب شکایت و اعتراض برخی از اهالی گرگان شده است.