مدیرکل میراث فرهنگی گلستان:

نقشه راه مشارکتی برای ساماندهی گردشگری روستای زیارت تدوین می شود

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان گفت: نقشه راه مشارکتی برای ساماندهی گردشگری روستای زیارت تدوین می شود.

به گزارش ساجد خبر، محمدجواد ساوری، عصر چهارشنبه در جلسه بررسی طرح ساماندهی گردشگری روستای زیارت شهرستان گرگان اظهارکرد: تنها راه خروج از مشکلات اقتصادی و اصلی‌ترین راهکار توسعه استان متناظر با پتانسیل‌ها و ظرفیت‌هایش توسعه صنعت گردشگری است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان افزود: قرارگاه عملیاتی توسعه گردشگری استان گلستان با دستور استاندار گلستان تشکیل شده و در نخستین گام طرح ساماندهی گردشگری روستای زیارت گرگان در دستور کار این قرارگاه قرار گرفت.

وی تأکید کرد: با تشکیل این جلسات با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان و همچنین حمایت‌های دادگستری استان و دادسرای گرگان به دنبال تدوین نقشه راه مشارکتی با توجه به مقررات دستگاه‌ها برای ساماندهی گردشگری روستای زیارت هستیم.

ساوری اضافه کرد: ۲۳ دستگاه اجرایی متولی، ذی‌نفع و ذی مدخل در امر ساماندهی گردشگری روستای زیارت هستند که باید پای‌کار آمده تا مسائل و مشکلات موجود را رفع کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان بیان کرد: متأسفانه تاکنون هیچ کنش گری مثبتی در خصوص ساماندهی روستای زیارت انجام نشده و باید ابتدا دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان زیرساخت‌های رونق اقتصادی را برای روستای زیارت مهیا کرده و پس‌ازآن از جامعه محلی انتظار همراهی و همکاری داشته باشیم.

وی افزود: در طول ۱۵ سال گذشته طرح توسعه اقتصادی روستای زیارت به نتیجه نرسیده و هیچ ادله‌ای هم برای عدم اجرای طرح‌های توسعه‌ای برای جامعه محلی ذکر نشده است.

ساوری گفت: برای رسیدن به راهکاری برای ساماندهی این روستای مهم استان باید طرح توسعه اقتصادی این روستا براساس مطالعات دقیق و با پشتوانه کارشناسی تدوین شود تا فارغ از هر راهکار و نتیجه‌ای، اقناع عمومی جامعه محلی انجام شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان بیان کرد: بر اساس مطالعه اولیه اگر بتوانیم در افق ۱۴۱۰ سالانه ۱۲۷ هزار گردشگر را با ضریب ماندگاری ۲.۵ روز به روستای زیارت جذب کنیم، مسائل اقتصادی این روستا برطرف خواهد شد.