مدیرکل تعزیرات گلستان خبرداد؛

محکومیت ۵۰۰ میلیونی بنگاه ملکی در گلستان

مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان گفت: متصدی بنگاه معاملات ملکی در گرگان به دلیل اخذ وجه اضافی، به پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.

به گزارش ساجد خبر، تقی حسام شامگاه  اظهارکرد: متصدی بنگاه معاملات ملکی در گرگان در تعزیرات حکومتی به جزای نقدی محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گلستان توضیح داد: براساس شکایت شاکی خصوصی و گزارش بازرسی و نظارت اتاق اصناف علیه متصدی بنگاه معاملات ملکی، مبنی بر «اخذ وجه اضافی» حق کمیسیون به تعزیرات حکومتی ارسال و در دستور کار رسیدگی شعبه بدوی قرار گرفت.

حسام افزود: شعبه پس از احضار متهم و رسیدگی‌های قانونی لازم، براساس شواهد و قرائن موجود و استعلام از دستگاه‌های ذی ربط، تخلف گران فروشی در تنظیم مبایع نامه (اخذ حق کمیسیون اضافی) را محرز دانسته و با استناد به ماده ۵۷ قانون نظام صنفی و ماده یک مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، متخلف را به پرداخت جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.

وی گفت: پرونده موصوف پس از تجدیدنظرخواهی متهم، مجدد در شعبه دوم تجدید نظر مرکز استان مورد رسیدگی قرار گرفت و ضمن متخلف موظف شد ضمن جلب رضایت شاکی، ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت بپردازد.