سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان:

۳۹ تن کود برای کشت پاییزه بین کشاورزان گلستانی توزیع شد

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان از توزیع ۳۹ تن و ۷۰۰ کیلوگرم کود برای کشت پاییزه بین کشاورزان استان خبرداد.

به گزارش ساجد خبر، سید صمد ضیائی اظهار کرد: ۳۹ تن و ۷۰۰ کیلوگرم کود برای کشت پاییزه بین کشاورزان گلستانی توزیع شد که از این میزان ۳۰ هزار تن کود ازته، هفت هزار و ۲۰۰ تن انواع کود فسفاته -دی آمونیوم، فسفات تریپل، فسفات ۱۳ درصد و سوپر فسفات ساده و آلی- است.

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان افزود: دو هزار و ۵۰۰ تن کود پتاسه شامل انواع سولفات پتاسیم و کرول پتاسیم بین کشاورزان توزیع شده است.

ضیایی با بیان اینکه ۲۵ هزار تن ذخیره کودی ازته در انبارهای استان داریم، گفت: هیچ مشکلی برای تامین کود مرحله کشت و کود سرک کشاورزان نداریم.

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان ادامه داد: سهمیه ابلاغی کود شیمیایی برای استان امسال ۱۸۳ هزار و ۹۸۸ تن بوده که از این میزان تاکنون ۱۰۶ هزار و ۵۳۸ تن کود معادل ۵۸ درصد دریافت شده و در اختیار فروشگاه کارگزاری توزیع کننده قرار گرفته است.