دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان:

۹ هزار کارگر سرگذری که در صف بیمه هستند/دولت به تأمین اجتماعی بدهکار است

دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان گفت: ۹ هزار کارگر سرگذری که در صف بیمه هستند و متأسفانه از آنجایی که سهمیه بیمه کارگران یارانه‌ای بوده و دولت به تأمین اجتماعی بدهکار است، سازمان این تعداد را بیمه نمی‌کنند.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، غلامرضا طالبا در رابطه با وضعیت کارگان گلستانی اظهار کرد: حدود ۱۷۰ هزار نفر کارگرانی هستند که رابطه مزدی با کارفرما دارند و تعداد ۱۸ هزار نفر هم کارگران بیمه شده ساختمانی و یا همان کارگران سرگذر هستند.

وی افزود: تا مجلس مصوبه‌ای در مورد کارگران بیمه نشده نداشته باشد، تأمین اجتماعی کاری نمی‌کند و به طور میانگین این تعدادی که بیمه نیستند ممکن است فقط ۱۰ روز در ماه کار کنند و درآمدشان حتی به حداقل درآمد تعیین شده از سوی دولت نرسد.

طالبا گفت: دولت بسته‌های حمایتی در نظر گرفته اما با توجه به تورم این بسته‌ها کافی نیست و زیبنده کشور نیست این قشر وفادار به نظام با مشکلات عدیده معیشتی روبرو باشند.

دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان به کمبود بازرسان کار اشاره کرد و گفت: در سطح استان بازرسان بسیار کمی داریم و این خلأ با توجه به سختی کار کارگرانی که عمدتاً کارگاه ثابتی ندارند مشکل زیادی ایجاد می‌کند و لازم است دولت و مجلس به آن ورود کنند.

به گفته طالبا ، ۴۴ درصد از جمعیت استان بیمه شده تأمین اجتماعی و از جامعه کارگری محسوب می‌شوند.