دبیر پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران:

گفتمان‌ موسیقایی جهان اسلام موضوع محوری جشنواره

دبیر پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران گفت: گفتمان‌های موسیقایی جهان اسلام یکی از موضوعات پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران است که انتظار داریم در این دوره شاهد پژوهش‌ها و دستاوردهای خوبی از این واژگان و موضوعات باشیم.

به گزارش ساجد خبر، کامرن مراتی روز دوشنبه نشست پژوهشی با موضوع “بررسی اشتراکات موسیقایی ایران با حوزه آسیای میانه” در گرگان اظهار داشت: همچنین در این جشنواره، ۲ کلید واژه اصلی “ایران فرهنگی” و “جهان اسلام” به عنوان راهبرد و برنامه در نظر گرفته شده است.

هوشنگ جاوید محقق، پژوهشگر و مدرسی موسیقی هم در این نشست گفت: رویکرد این جشنواره نشان‌دهنده نکات ارزشمندی است که می‌تواند در ابعاد مختلف مورد بحث، بررسی و تبادل نظر قرار گیرد.

وی ادامه داد: بسیاری از آیین‌ها، جشن‌ها و مراسم‌های ادیان مختلف ریشه در آیین و سنن ایرانی دارند.

وی خاطرنشان کرد: ساز سنتور به عنوان یک ساز فرهنگی ایرانی در بسیاری از جنگ‌ها، ساز رزم بود و از سوی دیگر یک ساز نظام‌مند درباری محسوب می‌شد که در این زمینه پژوهش‌هایی هم انجام شده اما مورد حمایت قرار نگرفت.

جاوید یادآور شد: هنر آواز ایرانی به عنوان بخشی از هنر موسیقی، در دعاها و مناجات برای تبلیغ و ترویج دین به خصوص در دوره زرتشتیان استفاده می‌شد و امروز در کلیساها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پانزدهمین جشنواره ملی موسیقی نواحی ایران با حمایت دفتر موسیقی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، توسط انجمن موسیقی ایران و همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان از عصر امروز یکشنبه در گرگان آغاز شده و تا ۲۷ آبان ماه ادامه دارد.

پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی در دو بخش «اجرای صحنه‌ای» و «فعالیت‌های پژوهشی» برگزار خواهد شد و در این دوره از جشنواره منتخبی از هنرمندان موسیقی نواحی از سراسر ایران به مدت پنج روز با هدف پرداختن به «اشتراکات موسیقایی جوامع مسلمان در حوزه ایران فرهنگی کهن» و «چیدمان این رنگین کمان فرهنگی در یک میدان هنری» به هنرنمایی خواهند پرداخت.

هدف اصلی این جشنواره، بدون برتری‌طلبی یک فرهنگ موسیقایی بر دیگری، پرداختن به اشتراکات موسیقایی جوامع مسلمان در حوزه ایران فرهنگی کهن و چیدمان این رنگین کمان فرهنگی، در یک میدان هنری برای نشان دادن وحدت بزرگ اسلامی است.