وزیر آموزش و پرورش

نشست‌های قرآنی با اولویت خانگی برگزار شود/استان‌های مرزی میزبان برگزاری مسابقات قرآنی

وزیر آموزش و پرورش گفت: پیشنهاد می شود که نشست‌های قرآنی با اولویت خانگی برگزار شود تا بهره فراوان آن در جامعه مشهود شود و در آن صورت انس و الفت بین مردم ایجاد خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، یوسف نوری روز جمعه در مراسم پایانی بیست و هفتمین کنگره سراسری قرآن کریم ویژه مدارس استعدادهای درخشان در گرگان اظهار کرد: امیدواریم جشنواره های قرآنی مداوم و مستمر برگزار شود تا بهره بیشتری برای نظام تربیت داشته باشد

وی افزود: راهکارهای اندیشیده‌شده برای بهره‌بردن بیشتر از قرآن در زندگی تاکنون موفق بود که امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.

وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر سرمایه‌گذاری در سواد قرآنی گفت: این مهم زمانی محقق می‌شود که مدیران کل و معلمان به این موضوع مهم بیشتر توجه کرده و افزایش سواد قرآنی را مورد تاکید قرار دهند.

وزیر آموزش و پرورش خبر داد که استان‌های مرزی برای میزبانی برگزاری مسابقات قرآنی آماده باشند.

وی با اشاره به اهمیت و ضرورت گسترش حضور قرآن کریم در زندگی گفت : باید به این کتاب آسمانی که توصیه‌های کاربردی زیادی در زمینه تربیت دارد بیشتر رجوع کرد و از راهکاری قرآن برای نظام تربیت بهره برد.