معاون وزیر آموزش و پرورش خبرداد؛

راه اندازی هنرستان مشترک با کشورهای همسایه در استان‌های مرزی

معاون متوسطه وزیر آموزش و پرورش گفت: هنرستان های مشترک با کشورهای همسایه در استان های مرزی ایجاد می شود.

به گزارش ساجد خبر، محمدمهدی کاظمی اظهارکرد: تربیت نیروی انسانی و آموزش‌های فنی از اهمیت زیادی در دنیا برخوردار است

معاون متوسطه وزیر آموزش و پرورش افزود: در سال‌های اخیر، با توسعه تکنولوژی، آموزش‌ها محدود به مرز آن کشور نمی‌شود و توسعه این آموزش‌ها وسعت یافته و تعاملات بین المللی را در برگرفته است.

وی ادامه داد: از این رو به منظور استفاده از ظرفیت کشورهای مختلف و کشورهای همسایه و با توجه به سیاست دولت، توسعه آموزش را با توجه به دیپلماسی مهارتی دنبال کنیم و چند اقدام در این راستا انجام خواهد شد.

کاظمی گفت: با هدف توسعه و صدور مهارت‌های دانش آموزان، هنرستان‌هایی در مرزهای کشور ایجاد شده و با توجه به آنکه ۱۳ استان مرزی داریم این امر فرصت خوبی خواهد بود.

معاون متوسطه وزیر آموزش و پرورش گفت: علاوه بر ایجاد هنرستان مشترک، تربیت نیروی انسانی و آموزش مربیان و برگزاری مسابقات مهارت بین المللی هم از دیگر برنامه‌های ما در راستای توسعه دیپلماسی مهارتی است.