مدیرعامل آب منطقه ای گلستان:

۷ سایت برای نیروگاه کوچک برق آبی در گلستان آماده واگذاری است

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: تاکنون ۸۰ نقطه برای احداث نیروگاه کوچک برق آبی در گلستان به سرمایه گذاران معرفی شده که هفت نقطه آن برای اجرای نهایی آماده واگذاری است.

به گزارش ساجد خبر، سیدمحسین حسینی عصر پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه گلستان اظهارکرد: نیروگاه‌های کوچک مقیاس یکی از بهترین مباحث برای مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی در استان است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان افزود: از مجموع ۱۰۰ نقطه برای احداث نیروگاه‌های کوچک برق آبی، پروسه مطالعات ۸۰ نقطه مستعد به اتمام رسیده و ۶ نقطه آماده واگذاری به سرمایه گذاران است.

وی ادامه داد: نیروگاه‌های کوچک مقیاس به سبب برخی ویژگی‌های فنی و قرارگرفتن در زمره صنایع پاک، فرصت خوبی برای سرمایه گذاری است.

حسینی با اشاره رویکرد حاکم بر استان مبنی بر احداث مزارع خورشیدی در مراتع شمال گلستان و دغدغه‌های تامین زمین گفت: حدود پنج هزار هکتار از پهنه تاسیسات آبی در گلستان وجود دارد که می‌توان مزارع خورشیدی شناور بر آن تعبیه کرد.

وی افزود: تلاش می‌شود تا با دست یابی به منابع مالی مکفی، مطالعات تکمیلی در این بخش نهایی شود.