خطر شیوع آفات در کمین ۸۰ هزار هکتار از مزارع کلزا و گندم گلستان است

مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت: بیش از ۸۰ هزار هکتار از مزارع کلزا و گندم این استان به دلیل رعایت‌نشدن تناوب در کشت پاییزه در معرض خسارت ناشی از درگیری با آفت سوسک سیاه، کک، گل‌جالیز و حلزون راب قرار دارد.

به گزارش ساجد خبر، کیانوش حق‌نما اظهارداشت: کشت پاییزه در برخی مناطق گلستان از جمله شهرستان‌های جنوبی آغاز شده و در سایر مناطق هم به‌زودی آغاز می‌شود که با افزایش رطوبت خاک ناشی از بارندگی‌ روزهای اخیر احتمال درگیری مزارع کلزا با آفت حلزون راب وجود دارد و نیاز است کشاورزان طعمه‌پاشی را انجام دهند.

وی افزود: سال گذشته آفت حلزون راب در هزار هکتار از مزارع جنوب گلستان کنترل شد که پیش‌بینی می‌شود با افزایش رطوبت خاک و توجه کم کشاورزان به طعمه‌پاشی، امسال این مساحت به ۳ هزار هکتار برسد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی گلستان ادامه داد: با توجه به پیش‌بینی‌ هواشناسی مبنی بر کاهش بارندگی‌ در آذرماه، درگیری مزارع کشاورزی استان به ویژه در دیم‌زارهای شمالی مانند شهرستان‌های کلاله، گنبدکاووس، آق‌قلا و بندرترکمن و بخش‌هایی از مناطق جنوبی استان مانند سعدآباد گرگان و قورچای رامیان با ۲ آفت کک کلزا و سوسک سیاه گندم زیاد است.

حق‌نما تاکید کرد: سال گذشته بخشی از بذور گندم برای مناطق درگیر با آفت‌ها سوسک سیاه به صورت رایگان ضدعفونی شد و حشره‌کش در اختیار کشاورزان قرار گرفت در نتیجه سطح درگیری مزارع دیمی و آبی با این آفت از ۵۰ هزار هکتار سال‌های قبل‌تر به ۱۶ هزار و ۵۰۰ هکتار کاهش یافت.

وی افزود: امسال کارهای ترویجی برای مقابله با آفت سوسک سیاه گندم در دستورکار قرار گرفت و توصیه‌های لازم برای سم‌پاشی و ضدعفونی بذور توسط کشاورزان ارائه شد اما شواهد حاکی از کم توجهی گندم‌کاران به این توصیه‌هاست و در نتیجه احتمال درگیری ۵۰ هزار هکتار از مزارع گندم به این آفت وجود دارد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی گلستان درگیری مزارع با آفت کک کلزا در سال گذشته را هم ۱۲ هزار و ۳۰۰ هکتار اعلام کرد و گفت: در صورت رعایت نکردن تناوب در کشت و سم‌پاشی به موقع احتمال رسیدن سطح درگیری در سالجاری به ۲۰ هزار هکتار وجود دارد.

حق‌نما ادامه داد: گل‌ جالیز از دیگر آفت‌های شایع مزارع کلزا استان است که نبود تناوب در کشت علت اصلی آن محسوب می‌شود که سال گذشته درگیری مزارع استان هفت هزار هکتار بود که امسال احتمال دارد این سطح به ۱۰ هزار هکتار برسد.

وی توجه بیشتر کشاورزان به آموزش‌های ترویجی از جمله در بحث رعایت تناوب در کشت پاییزه در کنار استفاده به موقع از سم‌کش‌ها را مهمترین راهکار مقابله با آفت‌ها در سطح مزارع گلستان برشمرد.