رئیس صمت گلستان:

ایزنی‌های دولت در ارتباط با کشور ترکمنستان نتیجه بخش بوده است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان گفت:رایزنی‌های دولت در ارتباط با کشور ترکمنستان نتیجه بخش بوده و سفر اخیر جمعی از تجار استان در معیت معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان به این کشور و اتفاقاتی که در حوزه روابط تجاری با این کشور طی روزهای اخیر افتاده، نشان از تغییر نگاه طرف ترکمن دارد.

به گزارش ساجد خبر، درویش علی حسن زاده پیش از ظهر پنج شنبه در جلسه کمیته پایش تجارت خارجی استان گلستان اظهارکرد: نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در عشق آباد ترکمنستان فرصت بسیار مناسبی برای ارائه توانمندی‌های تولیدکنندگان و تجار و بازرگانان گلستان است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان گفت: نمایشگاه ایران در عشق آباد ترکمنستان فرصت بسیار مناسبی برای ارائه توانمندی‌های تولیدکنندگان و تجار و بازرگانان گلستان است.

وی افزود: ۱۵ درصد صادرات به ترکمنستان از مرز اینچه برون استان گلستان انجام می‌شود که نشان دهنده اهمیت این کشور برای حوزه تجارت خارجی استان گلستان است.

حسن زاده با اشاره به اهمیت حضور تولیدکنندگان، تجار و بازرگانان گلستان در این نمایشگاه، گفت: نمایشگاه عشق آباد که سازمان توسعه تجارت ایران مجوز برگزاری آن را گرفته فرصت بسیار مغتنمی برای ارائه توانمندی‌های تولیدکنندگان و تجار و بازرگانان گلستانی و لازم است حمایت‌های لازم برای حضور پررنگ‌تر تجار و بازرگانان استان در این نمایشگاه انجام شود.

گفتنی است نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در عشق آباد ترکمنستان در آذرماه سال جاری برگزار می‌شود.