ضرب و جرح جنگلبان گلستانی توسط متخلف سابقه دار

متخلف سابقه دار در حوزه منابع طبیعی به جنگلبان منطقه خاک پیرزن علی آباد حمله و وی را زخمی کرد.

به گزارش ساجد خبر، متخلف سابقه دار در حوزه منابع طبیعی به جنگلبان منطقه خاک پیرزن حمله کرد.

جنگلبان «سید محمود حسینی» در حال گشت زنی در منطقه خاک پیرزن علی آبادکتول بود که مورد حمله فرد متخلف قرار گرفت.

فرد خاطی به دلیل جریمه شدن بابت سرشاخه زنی‌های مکرر در منطقه توسط مراجع قضایی، با پشت تبر به جنگلبان حمله ور شده و وی را مورد ضرب و شتم قرار داد.