رئیس اداره پنبه جهاد کشاورزی گلستان:

افت کیفیت پنبه عامل کاهش قیمت این محصول در گلستان است

رئیس اداره پنبه و دانه‌های روغنی جهاد کشاورزی گلستان گفت: افت کیفیت پنبه عامل کاهش قیمت این محصول در گلستان است.

به گزارش ساجد خبر، علی موسی خانی اظهار کرد: حدود ۲۰ هزار هکتار پنبه در استان کشت شده که تاکنون بیش از ۲۰ هزار تن وش هم روانه کارخانجات پنبه پاک کنی استان شده است.

رئیس اداره پنبه و دانه‌های روغنی سازمان جهاد کشاورزی گلستان افزود: معمولاً در اواسط خرید و شروع بارندگی پاییز تا حدودی کیفیت پنبه افت می‌کند به همین دلیل از قیمت آن کاسته می‌شود.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی تا حدودی قیمت پنبه نسبت به اوایل برداشت افت کرده است.

موسی خانی بیان کرد: در این خصوص سازمان جهاد کشاورزی استان اقدامات لازم و مکاتبات را با وزارتخانه انجام داده است.