صدور ۱۲۴ پروانه اشتغال به کار الکترونیکی برای مهندسان گلستانی

رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان راه و شهرسازی گلستان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 124 پروانه اشتغال به کار از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و سامانه پروانه الکترونیکی مهندسان، کاردان ها و معماران تجربی وزارت راه و شهرسازی ( سپامک)، برای مهندسین گلستانی صادر شده است.

به گزارش ساجد خبر، محمد توان اظهار کرد: با توجه به راه اندازی سامانه سپامک توسط وزارت راه و شهرسازی، در سال جاری پروانه اشتغال به کار تمامی متقاضیانی که در آزمون ورود به حرفه مهندسی، کاردانی، معماران تجربی و … پذیرفته شده اند، به صورت الکترونیکی صادر شد.

وی ادامه داد: بر اساس دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی، مقرر شد این مجوزها از طریق سامانه سپامک متصل به درگاه ملی مجوزهای کشور به صورت غیرحضوری صدور شود.

وی افزود: در این راستا با توجه به تصویب هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارای، در حوزه راه و شهرسازی ۱۴ مجوز در راستای صدور پروانه اشتغال به کار اعلام شده است.

توان همچنین تصریح کرد: تاکنون ۱۲۴ پروانه اشتغال به کار از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و سامانه پروانه الکترونیکی مهندسان، کاردان ها و معماران تجربی وزارت راه و شهرسازی ( سپامک)، برای مهندسین گلستانی صادر شد.

وی ادامه داد: از این تعداد ۱۱۹ پروانه اشتغال به کار مربوط به مهندسان ( شخص حقیقی) در صلاحیت های طراحی – نظارت و اجرا و همچنین تعداد پنج پروانه اشتغال به کار به سازندگان مسکن و ساختمان ( شخص حقیقی) تعلق یافت.

وی افزود: در حال حاضر ۴۱ درخواست مجوز پروانه اشتغال به کار از طریق سامانه سپامک توسط کارشناسان سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان در دست بررسی بوده که پس از انجام این عملیات، مجوز ها توسط اداره کل راه و شهرسازی استان صادر خواهد شد.

توان همچنین گفت: گفتنی است بنابر دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر فرآیند تمدید، توسعه یا انحلال مجوز کسب و کارها از مسیری خارج از درگاه ملی مجوزها و بر اساس روال سابق انجام می شود.

وی خاطر نشان کرد : لازم به ذکر است که ایجاد بستر لازم در سامانه سپامک برای شروع فرآیند تمدید، ارتقا و درج صلاحیت جدید پروانه اشتغال به کار به صورت الکترونیکی در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.