رئیس شورای استان گلستان:

تلاش برای صدور مجوز احداث یک هتل ۵ ستاره در گرگان/توسعه گرگان نیازمند سرمایه گذاری بخش خصوصی است

رئیس شورای استان گلستان گفت: درحال تلاش هستیم مجوز یک هتل پنج ستاره در شهر گرگان در ۱۵ طبقه بگیریم که اگر این شرایط فراهم شود سرمایه گذاران زیادی وارد گلستان خواهند شد و گرگان برای توسعه و اشتغالزایی نیاز جدی به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد.

به گزارش ساجد خبر، علی اکبر بصیرنیا اظهار کرد: پروژه های خوبی در دوره شورای شهر گذشته تعریف شد ولی متاسفانه با اعتبارات فعلی شهرداری به بهره برداری نمی رسد ونیازمند سرمایه گذاری است.

وی ادامه داد: تاکنون نتوانسته ایم از ظرفیت سرمایه گذاران داخلی وخارجی برای شهر گرگان استفاده کنیم و پروژه های تعریف شده با مشکلات زیادی مواجه شده است. توسعه گرگان نیازمند سرمایه گذاری بخش خصوصی است.

بصیرنیا بیان کرد: همه باید تلاش کنند درحوزه گردشگری جذب سرمایه گذار داشته باشیم و هم اکنون شهربازی گرگان درحال ساخت است که بزرگترین در شمال کشور محسوب می شود. دستگاه‌های اجرایی باید سرمایه‌گذاری را در شهرستان تسهیل کنند.

وی گفت: متاسفانه دستگاه های مربوط نتواسته اند مشکلات بخش خصوصی برای سرمایه گذاری برطرف کنند و باید قوانین دست و پا گیر برداشته شود و دستگاه ها در کنار ما باشند.همه باید تلاش کنندتا بتوانیم قدم هایی برای پیشرفت گرگان و گلستان بگیریم.

وی افزود: قرار است موسسه ملل در شهر گرگان با اعتبار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری کند ویک مجوعه گردشگری بزرگ ساخته شود که دراین زمینه نشستی با استاندار داشتیم.

وی گفت: زمین مورد نیاز یک سری مشکلاتی دارد و تلاش داریم با کمک دستگاه قضایی مشکلات بر طرف شود که با سرمایه گذاری موسسه ملل ۱۰۰۰ نفر شغل ایجاد خواهد شد.

وی تصریح کرد: برای ساخت هتل پنج ستاره شورای عالی شهرسازی مجوز یک ساخت یک هتل پنج طبقه داده ولی سرمایه گذاران درخواست یک هتل ۱۵ طبقه کرده اند ودرحال تلاش هستیم که مجوز آن را بگیریم که اگر این شرایط فراهم شود سرمایه گذاران زیادی وارد گلستان می شوند.