ثبت بزرگداشت «روز جهانی خاک » سال ۲۰۲۲ توسط پژوهشگر گلستانی

روز جهانی خاک سال ۲۰۲۲ توسط محمد اسماعیل اسدی، پژوهشگر بین المللی آب و خاک مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان در مرکز فائو ثبت شد.

به گزارش ساجد خبر، بزرگداشت روز جهانی خاک سال (۲۰۲۲) توسط محمد اسماعیل اسدی، پژوهشگر بین المللی آب و خاک مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان در مرکز فائو ثبت شد.

هر کشوری که می خواد مراسمی برای بزرگداشت این روز در کشور خودش برگزار کند می تواند این رویداد را در سایت فائو که به همین مناسبت طراحی شده ثبت کرده و دیگران را آگاه کند.

روز جهانی خاک (World Soil Day) مراسمی است که هر ساله از طرف فائو با هدف افزایش آگاهی رسانی در مورد اهمیت خاک و لزوم حفاظت ازآن به عنوان منبع تامین غذای بشر و میزبان ۲۵ درصد از تنوع زیستی کره زمین و اهمیت حفظ اکوسیستم های سالم و رفاه انسان از طریق رسیدگی به چالش های رو به رشد در مدیریت خاک و همچنین آموزش سلامت خاک و تشویق جوامع به بهبود سلامت خاک برگزار می شود.

پژوهشگر گلستانی گفت: «خاک، جایی که غذا شروع می شود» موضوع بزرگداشت امسال روز جهانی خاک یعنی سال ۲۰۲۲ است که توسط فائو در سرتاسر جهان در روز پنج دسامبر برابر با ۱۴ آذر ۱۴۰۱ برگزار می شود.

اسدی افزود: از دست دادن عناصر غذایی خاک یکی از فرآیندهای اصلی تخریب خاک است که تغذیه را تهدید می کند و به عنوان یکی از مهم ترین مشکلات در سطح جهانی برای امنیت و پایداری غذایی در سراسر جهان شناخته می شود