بیست و هفتمین کنگره سراسری قرآن کریم ویژه مدارس سمپاد برگزار می شود

بیست و هفتمین کنگره سراسری قرآن کریم ویژه مدارس استعداهای درخشان به میزبانی اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان در شهرستان گرگان برگزار خواهد شد.

به گزارش ساجد خبر، بیست و هفتمین کنگره سراسری قرآن کریم ویژه مدارس استعدادهای درخشان در رشته‌های حفظ «حفظ عمومی و حفظ ویژه»، قرائت «تحقیق » رشته مفاهیم با رویکرد پژوهشی و هنری در دو محور: « خود باوری و تمدن سازی» توسط سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان برگزار می گردد.

با هدف انس بیشتر دانش آموزان مدارس استعدادهای درخشان با کلام روح ‌بخش الهی و با همراهی و همیاری معاونت پرورشی  و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، بیست و هفتمین کنگره سراسری قران کریم سمپاد به میزبانی اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان  و با حضور منتخبان در بخش پسران  در  تاریخ ۱۱ تا ۱۳ و در بخش دختران از تاریخ ۱۸ تا ۲۰ آبان ماه  سال جاری برگزار می شود.