معاون منابع طبیعی گلستان خبرداد؛

۲۱۰ بند خاکی در شمال شرق استان در دست اجرا و یا بهره‌برداری است

معاون فنی و آبخیزداری منابع طبیعی گلستان گفت: در گلستان طرح های آبخیزداری زیادی از جمله ۴۵۶ بند سنگ و ملاتی در عرصه جنگلی، ۴۵ بند سرشاخه گیر در مناطق دشت و ۲۱۰ بند خاکی در شمال شرق استان در دست اجرا و یا بهره‌برداری است.

به گزارش ساجد خبر، رمضان بهترک با اشاره به اینکه طرح های آبخیزداری در ۶۵۰ هزار از عرصه های منابع طبیعی گلستان در حال انجام است، اظهار کرد: طرح های آبخیزداری برای مقابله با تنش خشکسالی و مقابله با گرد و غبار بسیار تاثیرگذار است.

معاون فنی و آبخیزداری منابع طبیعی گلستان با بیان این که حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار از عرصه ‌های طبیعی گلستان به اجرای طرح‌های آبخیزداری نیاز دارد، افزود: در حال حاضر ظرفیت تولید آب در بندهای خاکی مناطق گوناگون گلستان بیش از ۷۰ میلیون مترمکعب است.

بهتر ادامه داد: با توجه به تلاش های انجام شده هم اکنون امکان تولید دو میلیون متر مکعب آب از طریق بندهای خاکی گلستان وجود دارد، امیدواریم با تکمیل طرح‌های در دست اقدام، امکان تولید آب را تا حد زیادی افزایش دهیم.

وی گفت: در گلستان طرح های آبخیزداری زیادی از جمله ۴۵۶ بند سنگ و ملاتی در عرصه جنگلی، ۴۵ بند سرشاخه گیر در مناطق دشت و ۲۱۰ بند خاکی در شمال شرق استان در دست اجرا و یا بهره‌برداری است.

معاون فنی و آبخیزداری منابع طبیعی گلستان با بیان اینکه طرح های آبخیزداری تاثیر بسزایی در توسعه و پیشرفت استان دارد، اضافه کرد: جلوگیری از فرسایش خاک یکی از مهم ترین طرح هایی است که در عرصه های شیب دار مورد تاکید قرار گرفته است.

وی افزود: در حال حاضر میانگین سالانه فرسایش خاک در گلستان ۱۶ تن در هکتار بوده که بیشترین مقادیر فرسایش خاک گلستان با ۳۵ تن در هکتار مربوط به مناطق شرق استان است.

بهترک با اشاره به دیگر طرح های آبخیزداری در گلستان گفت: مدیریت سیلاب، جلوگیری از فرسایش خاک، افزایش نفوذ آب در خاک و تغذیه آبخوان‌ها، حفظ منظر و تنوع زیستی اکوسیستم حوزه، کاهش خسارات مالی و جانی به جوامع پایین دست از مهم ترین اهداف ما در این حوزه است.

وی ادامه داد: همچنین توانمندسازی جوامع محلی و افزایش معیشت خانوارهای روستایی، کاهش وابستگی به منابع طبیعی و افزایش تولید در واحد سطح اراضی و بهره‌برداری بهینه از حوزه آبخیز براساس توان و ظرفیت در راستای توسعه پایدار از دیگر اهداف اجرای پروژه‌های آبخیزداری است.