معاون جهاد کشاورزی گلستان:

کشاورزان در اولین فرصت نسبت به کاشت و آبیاری مزرعه خود اقدام کنند

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گلستان به کشاورزان توصیه کرد با توجه به شرایط بارشی، نسبت به کاشت و آبیاری محصول خود اقدام کنند.

به گزارش ساجد خبر، محمدرضا عباسی، اظهارکرد: با توجه به تغییرات اقلیمی و عدم بارندگی موثر و کاهش بیش از ۷۰ درصدی بارندگی در ماه‌های شهریور و مهر ماه سال جاری نسبت به شرایط نرمال و عدم امکان تهیه بستر مناسب برای کاشت محصولات پائیزه، کشاورزان نسبت به کاشت و آبیاری مزارع خود اقدام کنند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان توضیح داد: بهره‌بردارانی که دارای منابع آب و سیستم‌های آبیاری هستند امکانات آبیاری خود را جمع آوری نکرده و با عنایت به اهمیت تاریخ کاشت در عملکرد در اولین فرصت مناسب اقدام به کاشت و آبیاری مزرعه کنند.

وی گفت: کشاورزان پس از سبز شدن با توجه به پیش بینی عدم بارندگی در بازه زمانی ۱۵ آبان ماه تا اواخر آذر، نسبت به آبیاری مزارع سبز شده اقدام کنند.

عباسی تاکید کرد: آن دسته از بهره برداران حاشیه جنوبی و نوار میانی استان که امکانات منابع آبی ندارند، با توجه به پیش بینی و داده‌های هواشناسی اعلام شده که در اواخر مهر تا ۱۵ آبان ماه بارندگی مرحله‌ای حدود ۳۰ میلی متر خواهیم داشت که نسبت به کاشت به موقع مزارع اقدام کرده تا از بارندگی‌های مذکور مزارع برخوردار شود.