معاون اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان:

ظرفیت تولید آب در بندهای خاکی گلستان ۷۰ میلیارد مترمکعب است

معاون فنی و آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان با اشاره به ضرورت اجرای طرح‌های آبخیزداری در استان برای مقابله با تنش خشکسالی و مقابله با گرد و غبار گفت: ظرفیت تولید آب در بندهای خاکی مناطق گوناگون گلستان افزون بر ۷۰ میلیارد مترمکعب است.

به گزارش ساجد خبر، رمضان بهترک اظهار کرد: با اجرای طرح‌های مرتبط با آبخیزداری، امکان تولید ۲ میلیون متر مکعب آب از طریق بندهای خاکی گلستان وجود دارد که تکمیل طرح‌های در دست اقدام می‌تواند امکان تولید آب را تا حد زیادی افزایش دهد.

وی بیان کرد: حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار از عرصه ‌های طبیعی گلستان به اجرای طرح‌های آبخیزداری نیاز دارد که در ۶۵۰ هزار آن طرح‌های آبخیزداری در حال انجام است.

وی گفت: در عرصه‌های اولویت‌دار گلستان برای اجرای طرح آبخیزداری، ۴۵۶ بند سنگ و ملاتی در عرصه جنگلی، ۴۵ بند سرشاخه گیر در مناطق دشت و ۲۱۰ بند خاکی در شمال شرق استان در دست اجرا و یا بهره‌برداری است.

معاون فنی و آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان افزود: با وجود طرح‌های آبخیزداری اجرا شده و در دست اجرا، سرمایه‌گذاری در این حوزه که تاثیر بسزایی در توسعه استان دارد، ضروری است.

بهترک با اشاره به تاثیر اجرای طرح‌های آبخیزداری در جلوگیری از فرسایش خاک و میانگین سالانه فرسایش خاک در گلستان ۱۶ تن در هکتار افزود: بیشترین مقادر فرسایش خاک گلستان با ۳۵ تن در هکتار مربوط به مناطق شرق استان است.

مدیریت سیلاب، جلوگیری از فرسایش خاک، افزایش نفوذ آب در خاک و تغذیه آبخوان‌ها، حفظ منظر و تنوع زیستی اکوسیستم حوزه، کاهش خسارات مالی و جانی به جوامع پایین دست، توانمندسازی جوامع محلی و افزایش معیشت خانوارهای روستایی، کاهش وابستگی به منابع طبیعی و افزایش تولید در واحد سطح اراضی و بهره‌برداری بهینه از حوزه آبخیز بر اساس توان و ظرفیت در راستای توسعه پایدار از مهمترین اهداف اجرای پروژه‌های آبخیزداری است.

وی همچنین گفت که این استان به عنوان پایلوت (آزمایش) اجرای طرح قرارگاه جهادی آبخیزداری در کشور انتخاب شد که نتایج اجرای این طرح در صورت نتیجه بخش بودن به سایر استان‌ها تعمیم داده می‌شود.

به گفته وی در گلستان برای یک میلیون هکتار طرح تفضیلی اجرای طرح‌های آبخیزداری وجود دارد.