معاون جهاد کشاورزی گلستان:

۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی گلستان زیر کشت چغندرقند می رود

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان گفت: پنج هزار هکتار از اراضی کشاورزی گلستان به کشت چغندرقند پاییزه اختصاص می یابد که به صورت ۱۰۰ درصد قراردادی است.

به گزارش ساجد خبر، محمدرضا عباسی اظهار کرد: پیش بینی می‌شود امسال ۵۴۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی گلستان زیر کشت محصولات پاییزه برود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان اضافه کرد: مهم‌ترین محصولات پاییزه که در استان گلستان کشت می‌شود شامل گندم، جو، کلزا، سیب زمینی و چغندرقند است.

وی از آغاز کشت کلزا در ارتفاعات کوهستانی گلستان خبر داد و افزود: کشاورزان گلستانی در حال بستن عقد قرارداد برای کشت چغندرقند بوده و کشت گندم و جو هم از اواخر مهر در استان آغاز خواهد شد.

عباسی تصریح کرد: پیش بینی می‌شود کشاورزان گلستانی در پاییز امسال ۳۸۵ هزار هکتار گندم، ۶۵ هزار هکتار کلزا، ۶ هزار هکتار سیب زمینی و سایر محصولات را کشت کنند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان با بیان اینکه پنج هزار هکتار از اراضی گلستان زیر کشت چغندر پاییزه خواهد رفت، افزود: کشت چغندرقند قند به صورت ۱۰۰ درصد قراردادی بوده، به این معنی که تمام مراحل کاشت، داشت و برداشت محصول زیر نظر کارشناسان انجام می‌شود.

وی ادامه داد: نهاده و سموم مورد نیاز در کشت چغندرقند در اختیار کشاورز قرار داده می‌شود و کارشناسان با بازدیدهای به موقع کشاورزان را در تولید بهینه محصول کمک می‌کنند و در نهایت محصول تولیدی را به صورت تضمینی و با قیمتی که از پیش تعیین شده خریداری می‌کنند.