رییس کمیسیون تخصصص کشاورزی اتاق بازرگانی گلستان:

گلستان در انتظار پایانه صادرات محصولات کشاورزی

رییس کمیسیون تخصصص کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گلستان گفت: بعد از گذشت ۱۰ سال پیگیری، هنوز سرنوشت پایانه صادرات محصولات کشاورزی استان مشخص نیست.

به گزارش ساجد خبر، امیر یوسفی اظهار کرد: قرار بود زمینی در قربان‌آباد گرگان در مسیر اینچه‌برون و فرودگاه بین‌المللی گرگان برای این کار تامین شود ولی تاکنون وضعیت آن مشخص نیست.

وی با اشاره به اینکه واگذاری زمین به صورت قرارداد اجاره تامین کننده امنیت برای سرمایه‌گذار نیست، خواستار توجه دستگاه‌های دولتی مرتبط استان به درخواست سرمایه‌گذاران در این خصوص شد.

یک کارشناس حوزه صنایع تبدیلی و غذایی کشاورزی در گلستان هم معتقد است: باید هرچه سریع‌تر برای رفع این خلا در بخش کشاورزی استان اقدام شود تا از این ظرفیت برای تولید پایدار و افزایش درآمد ساکنان استان استفاده کرد.

عیدمحمد فاروقی افزود: سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای ورود به ایجاد پایانه محصولات کشاورزی استان اعلام آمادگی کرده و همراهی دستگاه‌های مرتبط، به سرانجام‌رسیدن این طرح را امکان‌پذیر می‌کند.