نماینده سرمایه گذار سورتمه گرگان:

ماندگاری چند ماهه قطعات سورتمه در گمرک /شهرداری به تهاتر عمل نکرده است

نماینده سرمایه گذار اجرای طرح سورتمه گرگان گفت : قطعات سورتمه 4 ماه و نیم است که در گمرک بندرعباس مانده است و این ماندگاری هر روز خسارت بیشتری به شهرداری و سرمایه گذاری میزند.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، اعتصامی در نودو یکمین جلسه شورای شهر گرگان که به ریاست ناصر گرزین برگزار شد، اظهار کرد:سرمایه گذار از زمان عقد قرارداد با شهرداری تا کنون به صورت قانونی به تمامی وعده های خود برای اجرای سورتمه گرگان عمل کرده است اما به دلیل تعللی که در زمان شهردار قبلی صورت گرفته قطعات وارداتی سورتمه همچنان بلاتکلیف در گمرک مانده است.

وی افزود: بر اساس این قرار داد مقرر شده بود تا ۳۰ درصد پرداختی به صورت تهاتر و ۷۰درصد به صورت نقدی با شهرداری انجام شود که تا کنون این تهاتر به رغم انجام مراحل قانونی هنوز به دست این شرکت سرمایه گذار نرسیده است.

اعتصامی ادامه داد: به رغم اینکه قطعات وارداتی سورتمه توسط، شرکت بازرسی در آذرماه ۱۴۰ ۰مورد تایید قرار گرفت اما شهرداری خواهان آن بود تا نمایندگانی برای بررسی قطعات به بندرعباس اعزام شوند که به رغم پیگیریها این مساله هم انجام نشد و شهردار قبلی هم اعلام کرد که آقایان وقت رسیدگی ندارند و ماندگاری این وسایل در گمرک. علاوه بر جریمه ای که به حساب شهرداری نوشته می شود موجب دلسردی سرمایه گذار، مردم و زمانبر شدن اجرای طرح می شود.

وی افزود: تا کنون به این ماندگاری در گمرک مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان جریمه تعلق گرفته که شهرداری موظف به پرداخت آن است.
اعتصامی گفت: چنانچه که اجناس از گمرک. آزاد شود تا پایان سال طرح سورتمه گرگان راه اندازی می شود.