رئیس محیط زیست علی آبادکتول:

کشف گوشت مرال از شکارچیان متخلف در شهرستان علی آبادکتول

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان علی آبادکتول از کشف و ضبط گوشت شکار از شکارچیان متخلف در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ساجد خبر، سید مهدی کوچک اظهارکرد: براساس گزارش مخبرین محلی مبنی بر حضور شکارچی در منطقه کنگا دهنه زرین گل، محیط بانان شهرستان علی آبادکتول با حضور و کمین در محل مورد نظر به دو موتورسیکلت و راکبان آن برخورد کردند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان علی آبادکتول افزود: متخلفان با دیدن مأموران متواری شدند و از آنها مقدار حدوداً ۱۰ کیلوگرم گوشت مرال کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: پرونده متخلف برای رسیدگی و سیر مراحل قانونی به دادگاه عمومی شهرستان علی آبادکتول ارسال شده است.