رییس جهادکشاورزی گلستان:

تمرکز بر افزایش کمی و کیفی گندم و کلزا

رییس جهادکشاورزی گلستان گفت: طرح جهش تولید در دیمزارهای استان امسال بر روی افزایش کمی و کیفی گندم و کلزا متمرکز شده است.

به گزارش ساجد خبر محمد برزعلی در گردهمایی طرح جهش تولید در دیمزارها و کشت محصولات پاییزه گلستان اظهار کرد: طرح جهش تولید در دیمزارهای گلستان در ۲۱۰ هزار هکتار از اراضی استان اجرا می‌شود که این مقدار سه برابر سال قبل است.

براساس داده‌های آماری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در گلستان، طی سال زراعی جاری (مهر ۱۴۰۰ تا پایان شهریور امسال) در طرح جهش تولید دیمزارها ۴۰ هزار هکتار کلزا، ۱۷ هزار هکتار گندم، ۱۰ هزار هکتار جو و ۳ هزار هکتار محصولات علوفه‌ای کشت شد.

اجرای طرح جهش تولید توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در گلستان از سال زراعی ۹۹ – ۹۸ با نظارت این ستاد و هماهنگی سازمان جهادکشاورزی و با کشت کلزا در ۲۰ هزار هکتار دیمزار کم‌بازده شمال گلستان آغاز شد.

طرح جهش تولید در دیمزارهای کم‌بازده کشور توسط ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در مدت زمان پنج ساله برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود.

سطح اراضی زراعی گلستان ۵۳۹ هزار و ۳۸۶ هکتار با ۸۷ هزار بهره بردار است که حدود ۷۷ درصد آن اراضی دیم بوده و بیشترین فعالیت بهره‌برداران این خطه در بخش کشت گندم، جو و کلزا است.