مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان:

کمیته امداد گلستان ۵ هزار فرصت شغلی در طرح راهبری شغلی ایجاد می‌کند

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان گفت: این نهاد امسال با اختصاص ۳ هزار و ۱۱۰ میلیارد ریال اعتبار، ۵ هزار و ۳۴۷ فرصت شغلی از طریق طرح راهبری شغلی ایجاد می‌کند.

به گزارش ساجد خبر، عیسی باباییاظهار کرد: این طرح در قالب راه‌اندازی زنجیره ارزش در پنج حوزه فرش، نوغانداری، زراعت چوب، شیلات و عسل از طریق مجتمع اقتصادی امداد و شرکت‌های زیر مجموعه اجرا می‌شود.

وی گفت: در این زنجیره‌های ارزش ، هزار و ۳۸۰ طرح برای ایجاد فرصت‌های شغلی تدارک دیده شده که حوزه نوغانداری با ۸۰۰ طرح و فرش به تعداد ۵۰۰ طرح به ترتیب شاهد بیشترین سرمایه‌گذاری است.

راهبری شغلی، ایجاد طرح یا فرصت شغلی برای مددجویان با بهره گیری از کارآفرینان بیرون از مجموعه کمیته امداد است.

وی افزود: از ابتدای سال، ۸۷۶ طرح راهبری شغلی توسط این اداره کل در گلستان اجرا شد.