مدیر جهاد کشاورزی کلاله:

رغبت کشاورزان به کاشت زیتون در اراضی شیب دار کلاله با ایجاد صنایع تبدیلی

مدیر جهاد کشاورزی کلاله گفت: راه‌اندازی صنایع تبدیلی علاوه بر تاثیر در ارزش افزوده تولید، رغبت صاحبان اراضی شیب‌دار کلاله را برای احداث باغات زیتون بیشتر می‌کند.

به گزارش ساجد خبر، رحیم دانشور اظهار  کرد: کلاله ۱۳ هزار هکتار اراضی شیبدار دارد که فقط در حدود ۷۰۰ هکتار آن باغات مثمر از جمله زیتون ایجاد شده است.

وی بیان کرد: برای جلوگیری از فرسایش خاک، پیشگیری از سیلاب‌های ویرانگر و کمک به اقتصاد مولد روستا و اشتغال و همچنین استفاده بهینه از این اراضی با برنامه‌ریزی و اختصاص اعتبار مناسب باید سطح باغات مثمر اراضی شیبدار کلاله را توسعه داد.

سازمان جهادکشاورزی گلستان در دهه‌های اخیر برای رسیدن به اهدافی چون تغییر کاربری اراضی شیبدار به باغ مثمر، ایجاد فرصت های جدید شغلی، ارتقای درآمد بهره برداران و مشارکت در بی‌نیاز کردن کشور از واردات، ایجاد باغ زیتون را در دستور کار قرار داده است.

کارشناس باغی اداره جهاد کشاورزی کلاله هم به باغداران توصیه کرد هرچه زودتر محصول زیتون درختان خود را جمع آوری کنند زیرا ماندن میوه روی درخت در بارآوری سال بعد اثر منفی می‌گذارد.

احمد اجنی افزود: باغداران در هنگام برداشت، از اختلاط ارقام مختلف زیتون خودداری کنند چون باعث افت قیمت می‌شود و پس از جمع آوری محصول، حتما عملیات پودر پاشیِ تقویتی “فروت سَت” را انجام دهند.