مدیرکل راه‌آهن شمال شرق ۲ :

قطار ترانزیتی دالیان – جلفا از مرز اینچه‌برون وارد ایران می‌شود

مدیرکل راه‌آهن شمال شرق ۲ گفت: قطار ترانزیتی دالیان چین به مقصد جلفا در روزهای آینده از طریق ایستگاه مرزی اینچه‌برون گلستان وارد خاک جمهوری اسلامی ایران می‌شود.

به گزارش ساجد خبر، محسن اعتماد اظهار کرد: این قطار هشتم شهریور از کشور چین حرکت کرده و هم اکنون در ترکمنستان است.

وی ادامه داد: نخستین بار پس از سالیان متمادی است که چین از طریق اینچه‌برون به ایران کالا صادر می‌کند.

اعتماد گفت: راه‌اندازی این مسیرها در افزایش حجم تبادل تجاری دو کشور، کاهش زمان ارسال کالا، اتصال چین به غرب آسیا و توسعه کمربند-راه به اروپا اهمیت بسزایی دارد.

اعتماد ادامه داد: فعال بودن حوزه ریلی گلستان به خصوص ایستگاه راه‌آهن بین المللی اینچه برون در بخش‌های مختلف صادرات، واردات و ترانزیت سبب ایجاد اشتغال و پویایی اقتصاد گلستان و در مراحل بالاتر باعت توسعه پایدار و شکوفایی اقتصادی منطقه خواهد شد.

اعتماد، ارائه توضیحات در خصوص نوع ،حجم و ارزش محموله ارسالی را به روزهای آینده و پس از ورود این قطار به کشور موکول کرد.

بگفته وی ، این قطار تا پایان این هفته وارد گلستان می شود.