مدیرکل تعزیرات گلستان:

حامل سیگار قاچاق در گلستان میلیاردی محکوم شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گلستان گفت: حمل کننده سیگار قاچاق در گلستان به جزای نقدی میلیاردی محکوم شد.

به گزارش ساجد خبر، تقی حسام اظهار کرد: حسب گزارش مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی بندرترکمن مبنی بر اینکه از شخصی تعداد بیش از ۷۸۰ هزار نخ سیگار قاچاق در یک خودرو نیسان کشف شده، موضوع برای رسیدگی در شعبه اول بدوی تعزیرات در دستور رسیدگی قرار گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گلستان افزود: پس از احضار متهم و سیر مراحل قانونی و اخذ استعلامات لازم و تشریفات قانونی، تخلف انتسابی حمل قاچاق سیگار خارجی محرز و با استناد به بند پ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به پرداخت مبلغ ۱۲ میلیارد و ۶۷۸ میلیون و ۷۳۴ هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم و رأی صادره اجرا شد.

وی بیا: کرد هرگونه خرید، فروش، حمل، نگهداری کالای قاچاق خارج از ضوابط دولت تخلف محسوب و با افراد متخلف طبق قانون برخورد خواهد شد.