مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان:

کسانی که در واقعه عاشورا سکوت کردند مورد لعنت و نفرین هستند

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: کسانی که در واقعه عاشورا سکوت کردند مورد لعنت و نفرین هستند.