کیفرخواست متهمان مرگ مددجوی کمپ ترک اعتیاد گرگان صادر شد

دادستان مرکز استان گلستان گفت: کیفرخواست ۲ متهم به مشارکت در قتل عمدی مددجوی کمپ ترک اعتیاد در شعبه دوم بازپرسی دادسرای گرگان صادر شد.

به گزارش ساجد خبر، محمود اسپانلو اظهار کرد: پرونده برای رسیدگی و صدور رای به دادگاه کیفری یک استان فرستاده شد.

وی با بیان این که متهمان بازداشت هستند اظهار داشت: پزشکی قانونی صدمات بدنی بر پیکر این مددجو را تایید کرده بود.

محمود اسپانلو افزود: پس از اعلام‌نظر پزشکی قانونی درباره علت فوت این مددجو، ۲ نفر از کادر این مرکز که به ضرب و جرح و درگیری با مقتول اقرار کرده بودند با صدور قرار، بازداشت و روانه زندان شدند.

دی ماه سال قبل خبر فوت یک مددجوی کمپ ترک اعتیاد در گرگان اعلام شده بود.