رئیس کمیسیون گردشگری،سرمایه گذاری و بافت تاریخی شورای شهر گرگان:

ایجاد پارک مسافر در دستور کار کمیسیون گردشگری شورا قرار گرفت

رئیس کمیسیون گردشگری، بافت تاریخی و سرمایه گذاری شورای شهر گرگان گفت: ایجاد پارک مسافر در محور ناهار خوران و یا ورودی شرقی و غربی گرگان در دستور کار شورای شهر قرار گرفت.

به گزارش خبرگار ساجد خبر، علی اکبر بصیر نیا امروز در جلسه رسمی کمیسیون گردشگری، بافت تاریخی و سرمایه گذاری شورای شهر که برای پاسخگویی به شکایات به ریاست وی و با خضور مدیر کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان و سرپرست شهرداری گرگان برگزار شد، اظهار کرد:  مقرر شد با ایجاد کار گروهی متشکل از معاونت خدمات شهری ، املاک و معاونت فنی عمرانی شهرداری گرگان مکان یابی مناسب در خصوص ایجاد پارک مسافر در ورودی شرقی – غربی و یا محور ناهار خوران انجام و گزارش آن تا یک ماه آینده به این کمیسیون ارجاع شود.

وی افزود: همچنین کارگروهی مشترک بین شورا ، شهرداری و میراث فرهنگی، موضوعات مرتبط از جمله هتل ناهارخوران ، پیاده راه خیابان خمینی ، تپه قلعه خندان ، بازار چه دائمی صنایع دستی و هنرمندان و استفاده از المان های تاریخی را برای اجرا پیگیری و بررسی می کنند.