فرماندار کلاله:

۸۶۰ متقاضی نهضت ملی مسکن در کلاله تایید نهایی شدند

فرماندار کلاله در جلسه شورای مسکن شهرستان گفت:تاکنون ۶ هزار و ۶۰ نفر در سامانه نهضت ملی مسکن در شهر کلاله ثبت نام کرده اند که ۸۶۰ متقاضی تایید نهایی شده اند.

به گزارش ساجد خبر، فرهاد شیبک اظهار کرد: به اختصاص ۵۸ هکتار از اراضی بنیاد مستضعفان به طرح ملی مسکن اشاره کرد و گفت:اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان طی یک هفته نسبت به صدور سند مالکیت این عرصه اقدام نماید.

وی تصریح کرد: مشاور طرح ظرف مدت یکماه نسبت به طرح پیشنهادی این عرصه اقدام کرده و ادارات متولی همکاری لازم را جهت پیشرفت کار داشته باشند.

سراوانی رییس راه و شهر سازی کلاله نیز گفت:حدود ۸۰ درصد متقاضیان کلاله تعیین تکلیف شده اند که کلاله از این حیث رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد:پس از طی فرایند اداری و حقوقی صدور سند به نام وزارت راه و شهرسازی ،بارگذاری این عرصه در سامانه صورت خواهد گرفت و عملیات اجرایی پروژه آغاز خواهد شد.