مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان:

افزوده شدن ۲۰ لیتر برثانیه به آب آشامیدنی کلاله

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان گفت: با اتمام عملیات حفر، تجهیز و برق رسانی به یک حلقه چاه در کلاله، بهره برداری از این چاه آغاز و ۲۰ لیتر بر ثانیه به شبکه آب آشامیدنی این شهر اضافه شد.

به گزارش ساجد خبر، سید محسن حسینی اظهار کرد: چاه شماره ۶ آبرسانی به کلاله با ۳۵۰ متر خط انتقال آب و ۳۵۰ متر خط انتقال برق و دبی ۲۰ لیتر بر ثانیه یکی از چاه‌هایی است که در طرح آبرسانی به کلاله وارد مدار شده است.

وی افزود: برای استملاک زمین، ساخت اتاقک، خرید و نصب منصوبات درون چاهی و سرچاهی و خرید لوله و اجرای خط انتقال، بیش از ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

این حلقه چاه جدید پس از اتصال به شبکه آبرسانی این شهر، بخشی از مشکلات کمبود آب آشامیدنی مردم این شهر را برطرف کرد.