۲۳ هکتار از مراتع مراوه‌تپه به منابع طبیعی بازگردانده شد

رییس دادگستری مراوه‌تپه گفت: ۲۳ هکتار از مراتع منطقه آق‌تقه این شهرستان بعد از چند سال تلاش با رای دادگاه خلع ید و به منابع طبیعی بازگردانده شد.

به گزارش ساجد خبر به نقل از دادگستری گلستان، سیدمهدی هاشمی اظهارداشت: این مراتع از چند سال پیش تاکنون توسط فردی تصرف شده بود و با وجود پیگیری‌های منابع طبیعی حاضر به پس دادن آن نبود.

وی افزود: با پیگیری قضایی این مراتع به مساحت حدود ۲۳ هکتار در منطقه آق تقه مراوه‌تپه به منابع طبیعی بازگردانده شد.

به گفته وی، پارسال هم بیش از ۲۰۰ هکتار از زمین‌های جنگلی و مرتعی مراوه‌تپه از متجاوزان پس گرفته شد.

رییس حوزه قضایی مراوه‌تپه با اشاره به اینکه ۲۵ درصد از مراتع و ۱۰ درصد از جنگل‌های گلستان در این شهرستان قرار دارد، بیان کرد: برای حفظ منابع طبیعی، پرونده‌های دست اندازان و متجاوزان به این عرصه‌ها خارج از نوبت و با سرعت و دقت در دادگاه‌ رسیدگی می‌شود.

هاشمی گفت: برخورد با کسانی که در مراوه‌تپه به زمین خواری، تصرف و تخریب اراضی ملی و منابع طبیعی اقدام کنند قاطعانه خواهد بود.