امام حسین(ع) فقط متعلق به شیعیان نیست

مدیر حوزه عملیه قره‌ماخر بخش داشلی‌برون گنبدکاووس گفت: امام حسین(ع) برای مبارزه با ظلم و فساد و اصلاح امت و احیای سنت نبوی قیام کرد و به‌همین دلیل فقط متعلق به شیعیان نیست.

به گزارش ساجد خبر، آخوند مراد کسلخه  در همایش قیام امام حسین(ع) از دیدگاه اهل سنت در روستای سارلی مختوم گنبدکاووس اظهارداشت: بر اساس احادیث نقل شده از رسول اکرم(ص) فضایل امام حسین(ع) بسیار زیاد است و قیام در مقابل ظلم و فساد حاکمان آن زمان از جمله این فضایل به حساب می‌آید که باید همگان از آن الگو بگیرند.

وی از مسلمانان خواست فرزندان خود را از کودکی با فضایل ائمه اطهار از جمله امام حسین(ع) آشنا کنند تا در بزرگسالی با الگوی‌گیری از این فضایل در مقابل ظلم و جور زمانه ایستادگی داشته باشند.