دادستان مرکز استان خبر داد:

دستگیری قاتل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی

دادستان مرکز استان گفت: قاتل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان دستگیر شد.

به گزارش ساجد خبر، محمود اسپانلو اظهار کرد: قاتل ظهر امروز نزد بازپرس شعبه دوم دادسرای گرگان به قتل اعتراف کرد .

وی افزود: مدتها کار قضایی و پلیسی بر روی سرنخ های به دست آمده از صحنه جرم، بازپرس پرونده را به دو مظنون رساند.

اسپانلو ادامه داد: یکی از مظنونان ظهر امروز در بازپرسی، اختلافات شخصی و کاری را علت قتل اعلام کرد .

به گفته دادستان ، متهم و دیگر مظنون پرونده هم با صدور قرار روانه زندان شدند .

هفتم اردیبهشت امسال کشف جنازه عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در زمین های کشاورزی یکی از روستاهای شهرستان گرگان خبرساز شد .